Skip Navigation Links > Learn Igbo Language > Igbo Grammar > Igbo Grammar Adverbs

Move the mouse over each Igbo word for pronunciation.

AdverbsSentence
Ugbua

Now

Ọ sị gị bia ugbua

He/She wants you to come now

Echi gara aga

Yesterday

Anyanwu chara echi gara aga

Yesterday was sunny

Tata

Today

Mmiri ga ezo tata

It will rain today

Abali taa

Tonight

Agam ehi ezigbo ura abali taa

I am going to sleep real well tonight

Echi

Tomorrow

Echi bu ubọchi nta

Tommorrow is a hunting day

Mgbe n'adịghị anya

Soon

Dibia oyibo ga abia mgbe n'adịghị anya

The doctor will come soon

Ọsọ ọsọ

Quickly

Biko bia ọsọ ọsọ

Please come very quickly

Nwayọ nwayọ

Slowly

Mbe na eje ije nwayọ nwayọ

The tortoise walks very slowly

Jikota onu

Together

Anyi jikota onu, anyi ga aga n'iru

Working together yields progress

Mgbe n'ile

Always

Obi na aga ụka mgbe n'ile

Obi goes to church always

Ọtụtụ mgbe

Usually

Ọtụtụ mgbe anyi na erute ụlọ akwụkwọ n'oge

Usually we get to school on time

Mgbe ụfọdụ

Sometimes

Mgbe ụfọdụ Ada na eji igwe abia ulọ akwụkwọ

Sometimes Ada rides her bike to school

E nwebeghi

Never

E nwebeghi mgbe m huru gi

I have never seen you before

Ọ hịara ahụ;

Rarely

Ọ hịara ahụ imeri ha

They are rarely beaten

Doro anya

Very

O doro anya na Ada mara nma

Ada is very beautiful

Ọfọdụrụ ntakịrị

Almost

Ọfọdụrụ ntakịrị ka anyi rue ụlo ogwụ

We are almost at the hospital

Amazing Love Healthcare Home Page


Member Login

Log In
Must be an IWL member to log in.
 
 
Register
Forgot your password?