Skip Navigation Links > Learn Igbo Language > Igbo Numerals

Move the mouse over each Igbo word for pronunciation.

Number Igbo
0 Nọọtụ
Efu
1 Otu
Ofu
2 Abuo
Ibuo
3 Atọ
Itọ
4 Anọ
Inọ
5 Ise
6 Isii
7 Asaa
8 Asatọ
Isatọ
9 Itolu
Itenanị
10 Iri
Ili
Number Igbo
11 Iri na Otu
Iri na Ofu
12 Iri na Abụọ
Iri na Ibụọ
13 Iri na Atọ
Iri na Itọ
14 Iri na Anọ
Iri na Inọ
15 Iri na Ise
16 Iri na Isii
17 Iri na Asaa
18 Iri na Asatọ
Iri na Isatọ
19 Iri na Itolu
Iri na Itenanị
20 Ogu
Ohu
Number Igbo
30 Iri Ato
Ili Ato
40 Iri Ano
Ili Ano
50 Iri Ise
Ili Ise
60 Iri Isii
Ili Isii
70 Iri Asaa
Ili Asaa
80 Iri Asato
Ili Isato
90 Iri Itolu
Iri Itenani
100 Nari
1000 Puku
1000000 Nde
1000000000 Ijeri

Crown Medical Center Home Page


Member Login

Log In
Must be an IWL member to log in.
 
 
Register
Forgot your password?